สมุนไพรไทย

สมุนไพร หมายถึง "ผลิตผลธรรมชาติ ได้จาก พืช สัตว์ และ แร่ธาตุ ที่ใช้เป็นยา หรือผสมกับสารอื่นตามตำรับยา เพื่อบำบัดโรค บำรุง ร่างกาย หรือใช้เป็นยาพิษ

อ่านต่อ...

สมุนไพรไทย

สมุนไพร หมายถึง "ผลิตผลธรรมชาติ ได้จาก พืช สัตว์ และ แร่ธาตุ ที่ใช้เป็นยา หรือผสมกับสารอื่นตามตำรับยา เพื่อบำบัดโรค บำรุง ร่างกาย หรือใช้เป็นยาพิษ

อ่านต่อ...

สมุนไพรไทย

สมุนไพร หมายถึง "ผลิตผลธรรมชาติ ได้จาก พืช สัตว์ และ แร่ธาตุ ที่ใช้เป็นยา หรือผสมกับสารอื่นตามตำรับยา เพื่อบำบัดโรค บำรุง ร่างกาย หรือใช้เป็นยาพิษ

อ่านต่อ...

สมุนไพรไทย

สมุนไพร หมายถึง "ผลิตผลธรรมชาติ ได้จาก พืช สัตว์ และ แร่ธาตุ ที่ใช้เป็นยา หรือผสมกับสารอื่นตามตำรับยา เพื่อบำบัดโรค บำรุง ร่างกาย หรือใช้เป็นยาพิษ

อ่านต่อ...

สมุนไพรไทย

สมุนไพร หมายถึง "ผลิตผลธรรมชาติ ได้จาก พืช สัตว์ และ แร่ธาตุ ที่ใช้เป็นยา หรือผสมกับสารอื่นตามตำรับยา เพื่อบำบัดโรค บำรุง ร่างกาย หรือใช้เป็นยาพิษ

Read more

หนุมานประสานกาย

หนุมานประสานกาย    ชิดฮะลั้ง(จีน) เป็นพืชจำพวกต้น

ใบ                       รสหอมเผ็ดปร่าฝาดเล็กน้อย แก้ไอ แก้เจ็บคอ คออักเสบ แก้ปอดและหลอดลมอักเสบ แก้ช้ำใน แก้เส้นเลือดฝอยในสมองแตก แก้อาเจียนเป็นเลือด กระจายเลือดลมที่จับเป็นก้อนหรือคั่งภายใน ตำพอกแผลสด ห้ามเลือด สมานแผล แก้อักเสบบวม

ทั้งต้น                รสหอมเผ็ดปร่าขมฝาดเล็กน้อย ปรุงยาแก้ปวดเมื่อยตามเนื้อตัวแก้อัมพฤกษ์ ทำให้เลือดลมเดินสะดวก ต้มดื่มรักษาโรคกระเพาะอาหารและลำไส้

หม้อ

หม้อ                       บีกหม่อ (อีสาน), หมากหม้อ, ฝรั่งป่า เป็นพืชจำพวกต้น

แก่น                    รสสุขุม (จืดมันฝาดหวานหวานร้อน) ปรุงยาแก้ไข ถ่ายเส้นเอ็น แก้อัมพฤกษ์อัมพาต เหน็บชา ถ่ายพิษในตับ ขับปัสสาวะ แก้โรคในทางเดินปัสสาวะ

หม่อน

หม่อน                    มอน(อีสาน), ซึงเฮียะ(จีน) Mutie Mulberry เป็นพืชจำพวกต้น

   ใบ                        รสจืดเย็น แก้ไข้ตัวร้อน ร้อนในกระหายน้ำ แก้ไอ ระงับประสาท แก้ตาแดงตาแฉะ ตาฝ้าฟาง

   ผล                       รสเปรี้ยวหวานเย็น ทำให้ชุ่มคอ บำรุงไต ดับร้อน

หมาก

หมาก                     หมากเมีย, มะ (ชอง-ตราด), เค็ด, สะลา, พลา (เขมร), ปีแน(มลายู), สีซะ(กะเหรี่ยง)Areca Palm,Betel Nut เป็นพืชจำพวกต้น

ใบ                       รสจืดเย็น ล้อมตับดับพิษ ขับพิษภายในและภายนอก ถอนพิษปรอทตามไรฟัน แก้ปากเปื่อย ต้มอาบแก้เม็ดผดผื่นคัน

ดอกตัวผู้           รสหวานหอม ปรุงยาหอม บำรุงกระเพาะ แก้ร้อนในกระหายน้ำ

ลูกอ่อน             รสฝาดหวาน เจริญอาหาร ขับเสมหะ สมานแผล แก้เมา แก้อาเจียน แก้ไอ

เปลือกลูกแก่     รสจืดหวาน ขับลม ขับปัสสาวะ แก้ท้องอืดแน่ แก้บิด แก้ท้องเสีย

   เมล็ด                   รสฝาด สมานทั้งภายในและภายนอก แก่บิดปวดเบ่ง แก้ปวดแน่นท้อง ฆ่าพยาธิ ขับปัสสาวะ ฝนทาแผลเน่าเปื่อย แผลเป็น แก้ปากเปื่อย รักษาโรคในปาก ฆ่าพยาธิสดแผล

หมากสง

หมากสง           รสฝาดจัด (หมากแก่) แก้เสมหะในลำไส้เป็นพิษ ปิดธาตุ สมานแผล

   ราก                      รสฝาด เย็น แก้พิษไข้ร้อน สมานลำไส้ ถอนพิศบาดแผล

หมากผู้หมากเมีย

หมากผู้หมากเมีย    หมาดผู้, ปูหมาก (เหนือ) Dracaena Palm เป็นพืชจำพวกต้น

ใบ                       รสจืดมันเย็น ล้อมตับดับพิษ ขับพิษไข้พิษ ไข้กาฬ ไข้หัวต่างๆ แก้ตัวร้อน แก้ไข้กำเดา ไข้หวัดน้อย ไข้หวัดใหญ่ แก้ร้อนใน กระหายน้ำ ต้มอาบ แก้เม็ดผดผื่นคันตามผิวหนัง

   ใบ, ดอก, ราก     รสจืดเย็น แก้ไข้ แก้ร้อนในกระหายน้ำ แก้ไข้หัว เหือดหัด สุกใส ดำแดง แก้ไข้พิษ แก้อักเสบบวม แก้บิด แก้ถ่ายเป็นเลือด แก้ปวดกระเพาะอาหาร แก้ริดสีดวงทวาร แก้ระดูมาผิดปกติ แก้แผลบวมจากกระทบกระแทก ห้ามเลือด ต้มอาบแก้เม็ดผดผื่นคันตามผิวหนัง

ราก                     รสฝาดเย็น แก้พิษไข้ร้อน สมานแผลในลำไส้

หมากแดง

หมากแดง             หมากหวิง(ปัตตานี), กับแดง (นครศรีรรมราช) Sealingwax Palm เป็นพืชจำพวกต้น

   ใบ                        รสจืดเย็น ล้อมตับดับพิษ แก้ไข้พิษ ไข้หัว แก้ร้อนใน

หมากดิบน้ำค้าง

หมากดิบน้ำค้าง  แป๊ะฮวยเกี๊ย (จีน) เป็นพืชจำพวกหญ้า ไม้ล้มลุกขนาดเล็ด ลพต้นอวบน้ำ ใบรูปสามเหลี่ยม

   ทั้งต้น                 รสเย็น ดับ พิษตานซาง แก้ร้อนในกระหายน้ำ ถอนพิษฝี แก้ไข้ บำรุงน้ำดี ยับยั้งเบาหวาน ลดน้ำตาลในเลือด

หมีเหม็น

หมีเหม็น               อีเหม็น, หมีโป้ง (เชียงใหม่), กะทัง,ทัง (ใต้,อีสาน), มือเมาะ(ยะลา), กระเหรี่ยง-กำแพงเพชร),ทังบวน(ปัตตานี) เป็นพืชจำพวกต้น

   เปลือกต้น          รสฝาดเฝื่อน แก้บิด แก้ปวดมดลูก แก้เจ็บปวดตามกล้ามเนื้อ แก้ผื่นคัน แสบร้อน ถ่ายเส้นเอ็น ให้เส้นเอ็นหย่อน

   เมล็ด                  รสฝาดเฝื่อน ตำพอกแก้ปวดฝี

   ยาง                      รสฝาดร้อน ตำพอกทาแก้ฟกช้ำบวม

หลิว

หลิว    Weeping Willow เป็นพืชจำพวกต้น

  •  ดอกและยอดอ่อน  รสขมเฝื่อน ลดไข้ แก้ปวด
  •  กิ่ง  รสเฝื่อน แก้โรคปวดตามข้อ ขับปัสสาวะ ขับนิ่ว ขับลม แก้ตับอักเสบ เผาไฟเอาเถ้าผสมน้ำทา แก้ฝี แก้ไฟลามทุ่ง