จิกน้ำ
ชะเอมไทย

มะอึก

ชื่อสมุนไพร : ‎‎มะอึก ชื่ออื่นๆ : ‎‎ ‪‎มะเขือปู่,‬ ‪‎มะเขือขน,‬ ‪‎หมากขน,‬ ‪‎หมากอึก,‬ ‎หมักอึก,‬...

Scroll to top