หน้าแรก พืชวัตถุ พืชสมุนไพร-จำพวกเถา-เครือ

พืชสมุนไพร-จำพวกเถา-เครือ

จำพวกเถา-เครือ ได้แก่ พรรณไม้ที่เป็นเถา- เครือ เลื้อยพาดพันตามต้นไม้ ตามรั้วเลื้อยตามพื้นดิน บางเถา- เครือ ก็สั้น บางเถา- เครือ ก็ยาว บางชนิดมีมือเกาะ บางชนิดก็ไม่มีมือเกาะ ซึ่งมนุษย์เรานิยมเรียกว่า เถา หรือ เครือที่นิยมใช้ทำยา

ขี้หนอนเถา

0

เขี้ยวงู

0

คดสัง

0

คนทีสอทะเล

0

ค้อนหมาแดง

0

คัดเค้า

0

คุย

0

เครือเขาแกลบ

0

เครืองูเห่า

0

เครือปลาสงแดง

0

สมุนไพรน่ารู้

กัญชา

ฟ้าทะลายโจร

กระท่อม

ขิง

มะขามป้อม

สมุนไพรยอดฮิต