หน้าแรก พืชวัตถุ พืชสมุนไพร-จำพวกเห็ด

พืชสมุนไพร-จำพวกเห็ด

พืชสมุนไพร-จำพวกเห็ด เห็ดสมควรจัดเห็ดอยู่ในพืชวัตถุ เนื่องเพราะเห็นนี้ใช้เพาะปลูก และเจริญเติบโตคล้ายพืช

เห็ดตับเต่าดำ

0

เห็ดโคน

0

เห็ดฟาง

0

เห็ดเผาะ

0

เห็ดกระถินพิมาน

0

เห็ดขี้ควาย

0

สมุนไพรน่ารู้

กัญชา

ฟ้าทะลายโจร

กระท่อม

ขิง

มะขามป้อม

สมุนไพรยอดฮิต