กวาง

กวาง

ชื่อสามัญว่า sambar  หรือ  sambar  deer
ชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Cervus unicolor Kerr
จัดอยู่ในวงศ์  Cervidae

เป็นสัตว์วัตถุที่นำมาใช้ทำยา อยู่ในกลุ่ม “สัตว์บก” คือ สัตว์ที่อาศัยอยู่บนบก และหากินบนบก

ส่วนที่ใช้เป็นยา : เขาแก่

สรรพคุณ กวาง :

  • เขาแก่ สรรพคุณ แก้ไขกาฬ ไข้พิษ เขาอ่อนบำรุงร่างกาย บำรุงกำลัง บำรุงความกำหนัด ถอนพิษผิดสำแดง
Scroll to top