กัญชา

ชื่อสมุนไพร :          กัญชาชื่ออื่น ๆ :             ...

เภสัชวัตถุ คือ วัตถุธาตุนานาชนิดที่นำมาใช้ประกอบเป็นยารักษาโรค

“สรรพวัตถุต่างๆ ที่เกิดขึ้นมาในโลกนี้ล้วนเกิดขึ้นแต่ธาตุ ทั้ง 4 ย่อมเป็นยารักษาโรคได้ทั้งสิ้น”

พืชจำพวกต้น

พืชพรรณไม้ เป็นต้นเล็ก ต้นใหญ่ เป็นกอ เป็นพุ่ม มีแก่นบ้าง ไม่มีแก่นบ้าง ซึ่งนิยมเรียกกันว่า ต้น ส่วนมากใช้ราก แก่น เปลือก ใบ ฝักหรือลูก

พืชจำพวกผัก

พรรณไม้ต้นเล็ก ๆ หรือต้นใหญ่ เป็นกอ ตันต่ำ ต้นสูงหรือเลื้อยไปอยู่บนบกก็มี อยู่ในน้ำก็มี บางชนิดใช้เป็นอาหารได้ และนิยมเรียกว่า ผัก

พืชจำพวกเถา-เครือ

พรรณไม้ที่เป็นเถา- เครือ เลื้อยพาดพันตามต้นไม้ ตามรั้วเลื้อยตามพื้นดิน บางเถา- เครือ ก็สั้น บางเถา- เครือ ก็ยาว บางชนิดมีมือเกาะ บางชนิดก็ไม่มีมือเกาะ ซึ่งมนุษย์เรานิยมเรียกว่า เถา หรือ เครือ

พืชจำพวกหัว-เหง้า

พรรณไม้ที่ไม่ใช้หัวหรือเหง้าฝังลงดิน ส่วนมากเป็นพืชล้มลุก

Proffessional Help

Practical Advices

Must Read:

กกกันดาร

ชื่อสมุนไพร :         กกกันดารชื่ออื่นๆ :                กกเวียน, หญ้าแฝกดำ, หญ้าเวียน (อุบลราชธานี)   ...

กกลังกา

ชื่อสมุนไพร :        กกลังกาชื่ออื่นๆ :               กกขนาก, กกต้นกลม, หญ้าสเล็บ, หญ้าลังกา, กกดอกแดง (พระนครศรีอยุธยา)                       ...

กกสามเหลี่ยม

ชื่อสมุนไพร :  กกสามเหลี่ยมชื่ออื่นๆ :  กก, กกตะกลับ, กกตาแดง, กกปรือ (กรุงเทพฯ, ภาคกลาง), กกคมบาง (ประจวบคีรีขันธ์),  มะนิ่ว, มะเนี่ยว  (เหนือ), แห้วกระดาน, แห้วหิน (ภาคตะวันตกเฉียงใต้)     ...

Fresh Ingredients

Quality Nutrition

Stay in touch

Let us help you

Our most reliable information, advice, tips & tricks for you and your garden

Each template in our ever growing studio library can be added and moved around within any page effortlessly with one click. Combine them, rearrange them and customize them further.

Hello nature

Bring your garden inside your home!

Fresh Articles

Browse Latest