คัมภีร์เภสัชรัตนโกสินทร์

คัมภีร์เภสัชรัตนโกสินทร์

คู่มือการเรียนการสอนความรู้ในด้านการแพทย์แผนไทยของผู้ที่จะสอบเพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบประกอบโรคศิลปะ ประกอบด้วยตำรับยาจากพระคัมภีร์ในตำราแพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ สรรพคุณสมุนไพรตลอดจนเนื้อหาสาระอื่นๆ

Author วุฒิ วุฒิธรรมเวช
Title คัมภีร์เภสัชรัตนโกสินทร์ / วุฒิ วุฒิธรรมเวช
Imprint กรุงเทพฯ : ศิลป์สยามบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์, 2545
Edition พิมพ์ครั้งที่ 1
Descript ปกแข็ง 720 หน้า : ภาพประกอบ ; 30 ซม กว้าง 21.8 ซม.  ยาว 30 ซม.
Scroll to top