ช้าง

ช้าง

ชื่อสามัญว่า  Elephant
ชื่อวิทยาศาสตร์ว่า  Elephas maximus
จัดอยู่ในวงศ์  Elephantidae

เป็นสัตว์วัตถุที่นำมาใช้ทำยา อยู่ในกลุ่ม “สัตว์บก” คือ สัตว์ที่อาศัยอยู่บนบก และหากินบนบก

ส่วนที่ใช้เป็นยา :  กระดูก, งา

สรรพคุณ ช้าง :

  • ใช้กระดูก สรรพคุณ แก้โรคอันบังเกิดจากกระดูก โรคเรื้อน มะเร็ง

แพทย์แผนไทยใช้ “งาช้าง” เข้าเครื่องยาหลายขนาน งาช้างเป็นเครื่องยาอย่างหนึ่งในพิกัดยาไทยที่เรียกว่า “นวเขี้ยว” หรือ “เนาวเขี้ยว“ ได้แก่ เขี้ยวหมู  เขี้ยวหมี  เขี้ยวเสือ  เขี้ยวแรด เขี้ยวหมาป่า  เขี้ยวปลาพะยูน  เขี้ยวจระเข้  เขี้ยวเลียงผา และงาช้าง (ดูคู่มือเภสัชกรรมแผนไทย ๑ เล่มน้ำกระสายยา)
ในพระคัมภีร์มุจฉาปักขันทิกา ให้ยาพอกองคสูตร ไว้ขนานหนึ่ง เข้างาช้าง เป็นเครื่องยาด้วยดังนี้
*ยาพอกองคสูตร เอาผักบุ้ง ขัน๑ งาช้าง ๑ เขากวาง ๑ รากถั่วพู  ๑ มูลวัวเผา ๑ มหาหิงค์ ๑ ดินประสิวขาว ๑ ขมิ้นอ้อย ๑ บดพอกองคชาตแลแลพอกหัวเหน่า หน้า ๓ วัน หายแล

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top