ปลาช่อน

ปลาช่อน

ชื่อสามัญว่า Snake head fish
ชื่อวิทยาศาสตร์ว่า  Channa striata Bloch.
จัดอยู่ในวงศ์  Channidae

เป็นสัตว์วัตถุที่นำมาใช้ทำยา อยู่ในกลุ่ม “สัตว์น้ำ” คือ สัตว์ที่เกิดและหากินอยู่ในน้ำ

ส่วนที่ใช้เป็นยา :  ดีปลาช่อน

สรรพคุณ ปลาช่อน :

  •  ใช้ดีทำยา สรรพคุณ แก้ตาต้อ ตาแดง หางตากแห้งแก้โรคในปาก ลิ้นเป็นฝ้า เป็นเม็ด ตัวร้อน นอนสะดุ้ง หลังร้อนมือเท้าเย็น แก้หอบ ซางทับสำรอกชักเพราะความร้อนสูง เกล็ดทำให้เกิดลมเบ่ง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top