ปลาพะยูน

ปลาพะยูน

ชื่อสามัญว่า Dugong
ชื่อวิทยาศาสตร์ว่า  Dugong dugon
จัดอยู่ในวงศ์  Dugongidae

เป็นสัตว์วัตถุที่นำมาใช้ทำยา อยู่ในกลุ่ม “สัตว์น้ำ” คือ สัตว์ที่เกิดและหากินอยู่ในน้ำ

ส่วนที่ใช้เป็นยา : เขี้ยว

สรรพคุณ ปลาพะยูน :

  • ใช้เขี้ยวทำยา สรรพคุณ แก้พิษใช้กาฬ พิษไข้ซาง พิษไข้ตัวร้อน ร้อนใน กระหายน้ำ

แพทย์แผนไทยใช้ เขี้ยวปลาพะยูน เป็นเครื่องยาอย่างหนึ่งแต่เพื่ออนุรักษ์สัตว์ชนิดนี้ซึ่งหายากมากแล้วจึงไม่ควรใช้ยานี้อีกต่อไป เขี้ยวปลาพะยูน เป็นเครื่องยาอย่างหนึ่ง ที่ใช้ในพิกัดยาไทยที่เรียกว่า “นวเขี้ยว” หรือ “เนาวเขี้ยว” ได้แก่เขี้ยวหมู เขี้ยวหมี เขี้ยวเสือ  เขี้ยวจระเข้  เขี้ยวเลียงผา และงาช้าง (ดูคู่มือเภสัชกรรมแผนไทยเล่ม ๑ น้ำกระสายยา)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top