ผึ้ง

ผึ้ง

ชื่อสามัญว่า giant  honey  bee
ชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Gyrinocheilus anymonier
จัดอยู่ในวงศ์  Apidae

เป็นสัตว์วัตถุที่นำมาใช้ทำยา อยู่ในกลุ่ม “สัตว์อากาศ” คือ สัตว์ที่มีปีก บินไปมาในอากาศได้

ส่วนที่ใช้เป็นยา : น้ำผึ้ง

สรรพคุณ ผึ้ง :

  • ใช้น้ำหวานในรังทำยา สรรพคุณ บำรุงร่างกาย บำรุงกำลัง แก้อ่อนเพลีย เหนื่อยหอบ แก้สะอึก แก้ไข้ตรีโทษ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top