ดองดึง
ดาวเรืองใหญ่

ดาวเรืองใหญ่

ชื่อสมุนไพร : ดาวเรืองใหญ่ ชื่ออื่น : คำปู้จู้หลวง(ภาคเหนือ), พอทู(กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน) ชื่อสามัญ :...

ดีปลี
Scroll to top