สนหางสิงห์

ชื่อสมุนไพร : สนหางสิงห์ ชื่ออื่น ๆ : จันทยี จันทน์ยี่ (เชียงใหม่), สนเทศ สนแผง (กรุงเทพฯ), เฉ็กแปะ...

สบู่เลือด

ชื่อสมุนไพร : สบู่เลือด ชื่ออื่นๆ : บัวเครือ (เพชรบูรณ์), บัวกือ (เชียงใหม่, เพชรบุรี), บัวบก (กาญจนบุรี,...

Scroll to top