หญ้าปักกิ่ง

ชื่อสมุนไพร : หญ้าปักกิ่ง ชื่ออื่นๆ : เล่งจือเช่า(จีน), หญ้าเทวดา ชื่อวิทยาศาสตร์ : Murdannia...

Scroll to top