นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเรา โดยเราให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามที่กำหนดไว้ในนโยบายนี้ โปรดอ่านและทำความเข้าใจก่อนที่จะใช้งานเว็บไซต์ของเรา

 1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม
  • เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเมื่อคุณใช้งานเว็บไซต์ โดยการใช้เครื่องมือ Google Analytics เท่านั้น และเรารวบรวมเฉพาะข้อมูลต่อไปนี้:
   • จังหวัดที่ผู้ใช้งานเว็บไซต์อยู่
   • เพศและอายุโดยประมาณ
   • ข้อมูลการใช้งานโดยไม่ระบุชื่อ เช่น จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ในแต่ละวัน, การใช้งานหน้าเว็บไซต์ต่าง ๆ รวมถึงเวลาที่ใช้ในการเข้าชมเว็บไซต์
 2. วัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
  • เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อให้บริการและปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์ของเรา โดยเราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในการดำเนินการต่อไปนี้:
   • การวิเคราะห์และปรับปรุงเว็บไซต์
   • เพื่อการโฆษณา (เราวิเคราะห์ได้จากข้อมูลจำนวนผู้ใช้งานและจังหวัดที่อยู่ของผู้ใช้เท่านั้น)
 3. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
  • เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลภายนอกเว้นแต่กรณีต่อไปนี้:
   • เมื่อเราต้องการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในการดำเนินการตามกฎหมาย
 4. การรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
  • เราจะรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยประมวลผลด้วยวิธีที่เหมาะสมและปลอดภัย โดยเราจะใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยทางเทคนิคและการดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้ปลอดภัยจากการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต
  • เว็บไซต์ของเราไม่เก็บข้อมูลในส่วนของ ชื่อ-นามสกุล, เบอร์โทรศัพท์, ที่อยู่ที่เฉพาะเจาะจงของคุณ, อีเมล รวมถึงข้อมูลการชำระเงิน
 5. การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว
  • เราอาจปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายหรือมีการเปลี่ยนแปลงในการดำเนินการของเรา โดยเราจะประกาศการเปลี่ยนแปลงบนเว็บไซต์ของเรา
 6. การยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข
  • การใช้งานเว็บไซต์ของเราและการใช้บริการของเราจะถือว่าเป็นการยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

เราขอแนะนำให้คุณอ่านและทำความเข้าใจนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราอย่างละเอียดก่อนที่จะใช้งานเว็บไซต์ของเรา หากคุณมีข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา กรุณาติดต่อทางอีเมลที่ระบุไว้ในหน้าติดต่อของเว็บไซต์

ขอบคุณผู้อ่านทุกท่านที่ใช้บริการเว็บไซต์สมุนไพรดอทเน็ต