สนหางสิงห์

ชื่อสมุนไพร : สนหางสิงห์ ชื่ออื่น ๆ : จันทยี จันทน์ยี่ (เชียงใหม่), สนเทศ สนแผง (กรุงเทพฯ), เฉ็กแปะ...

Scroll to top