ดองดึง

สบู่เลือด

ชื่อสมุนไพร : สบู่เลือด ชื่ออื่นๆ : บัวเครือ (เพชรบูรณ์), บัวกือ (เชียงใหม่, เพชรบุรี), บัวบก (กาญจนบุรี,...

Scroll to top