น้ำนมราชสีห์

ชื่อสมุนไพร : น้ำนมราชสีห์ ชื่ออื่นๆ : ผักโขมแดง(ภาคกลาง), หญ้าน้ำหมึก(ภาคเหนือ), หญ้าหลังอึ่ง(เงี้ยว-แม่ฮ่องสอน), น้ำนมราชสีห์ใหญ่...

Scroll to top