ขี้เหล็ก
ชุมเห็ดไทย

พวงชมพูดอกขาว

ชื่อสมุนไพร : พวงชมพูดอกขาว ชื่ออื่น : ชมพูพวง(กรุงเทพฯ), พวงนาค(ภาคกลาง), หงอนนาค(ปัตตานี) ชื่อสามัญ...

Scroll to top