แคบ้าน

ธรณีสาร

ชื่อสมุนไพร : ธรณีสาร ชื่ออื่น ๆ : ว่านธรณีสาร, เสนียด(กรุงเทพมหานคร), กระทืบยอด(ชุมพร),...

Scroll to top