สับปะรด

ชื่อสมุนไพร : สับปะรด
ชื่ออื่นๆ :
 แนะ(กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน), ขนุนทอง, ยานัด, ย่านนัด(ใต้), บ่อนัด(เชียงใหม่), เนะซะ(กะเหรี่ยงตาก), ม้าเนื่อ(เขมร), มะขะนัด, มะนัด(เหนือ), หมากเก็ง(เงี้ยว-แม่ฮ่องสอน), ลิงทอง(เพชรบูรณ์)
ชื่อสามัญ :  Pineapple
ชื่อวิทยาศาสตร์ :  Ananas comosus  (L.) Merr.
ชื่อวงศ์ :   Bromeliaceae

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : 

 • ต้นสับปะรด เป็นไม้ล้มลุกอายุหลสบปร สูง 90-100 เซนติเมตร ลำต้นใต้ดิน ปล้องสั้น ไม่แตกกิ่งก้านมีแต่กาบใบห่อหุ้มลำต้น
  สับปะรด สับปะรด
 • ใบสับปะรด เป็นใบเดี่ยว ออกเรียงเวียนถี่ ไม่มีก้านใบ ใบเรียวยาว โคนใบเป็นกาบหุ้มลำต้น ปลายแหลม ขอบใบมีหนาม แผ่นใบสีเขียวเข้มและเป็นทางสีแดง ด้านล่างมีนวลแป้งสีขาว
 • ดอกสับปะรด ออกเป็นช่อที่ปลายยอด ดอกเรียงอัดกันแน่นรอบแกนช่อดอก ก้านช่อใหญ่แข็งแรง กลีบดอก 3 กลีบ ด้านบนสีชมพูอมม่วง ด้านล่างสีขาว เกสรเพศผู้ 6 อัน เรียบกัน 2 ชั้น
 • ผลสับปะรด เป็นผลรวมรูปรี โคนกว้าง ปลายสอบ มีใบสั้นเป็นกระจุกที่ปลายผล เรียกว่าตะเกียง ผลสุกสีเหลืองสดและฉ่ำน้ำ
  สับปะรด

ส่วนที่ใช้เป็นยา : ราก, หนาม, ใบสด, ผลดิบ, ผลสุก, ไส้กลางสับปะรด, เปลือก, จุก, แขนง, ยอดอ่อนสับปะรด

สรรพคุณ สับปะรด :

 • ราก (เหง้า) แก้นิ่ว ขับปัสสาวะ แก้กระษัย ทำให้ไตมีสุขภาพดี แก้หนองใน แก้มุตกิดระดูขาว แก้ขัดข้อ
 • หนาม แก้พิษฝีต่างๆ แก้ไข้ ลดความร้อน ไข้พา ไข้กาฬ
 • ใบสด เป็นยาถ่าย ฆ่าพยาธิในท้อง ยาขับปัสสาวะ แก้กระษัย
 • ผลดิบ ใช้ห้ามโลหิต แก้โรคทางเดินปัสสาวะ ฆ่าพยาธิ และขับระดู
 • ผลสุก ขับปัสสาวะ ขับเหงื่อ และบำรุงกำลัง ช่วยย่อยอาหาร แก้หนองใน มุตกิด กัดเสมหะในลำคอ
 • ไส้กลางสับปะรด แก้ขัดเบา
 • เปลือก ขับปัสสาวะ แก้กระษัย ทำให้ไตมีสุขภาพดี
 • จุก ขับปัสสาวะ แก้นิ่ว แก้หนองใน มุตกิดระดูขาว
 • แขนง แก้โรคนิ่ว
 • ยอดอ่อนสับปะรด แก้นิ่ว
Scroll to top