เห็ดเผาะ

ชื่อสมุนไพร : เห็ดเผาะ
ชื่ออื่นๆ :  
เห็ดถอบ เห็ดเหียง เห็ดหนัง เห็ดดอกดิน
ชื่อสามัญ :  hygroscopic earthstar, the barometer earthstar, the false earthstar
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Astraeus odoratus Phosri, Watling, M. P. Martín & Whalley  (เห็ดเผาะหนัง)
Astraeus asiaticus Phosri, M. P. Martín & Watling  (เห็ดเผาะฝ้าย)
ชื่อวงศ์ : DIPLOCYSTACEAE

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :

  • เห็ดเผาะหนัง ดอกเห็ดรูปร่างกลม ขนาดประมาณ 4-9 เซนติเมตร สูงประมาณ 1-2.5 เซนติเมตร เมื่อโตเต็มที่จะแตกออกเป็นแฉก 6-12 แฉก มีรูเปิดด้านบน 1 รู ส่วนสปอร์มีรูปทรงงกลม สีน้ำตาล มีหนาม ขนาดกว้างประมาณ 7-11 ยาวประมาณ 7-11 ไมโครเมตร รอยพิมพ์สปอร์สีน้ำตาล
  • เห็ดเผาะฝ้าย ดอกเห็ดรูปร่างเป็นเม็ดกลม ขนาดประมาณ 4-7 เซนติเมตร สูงประมาณ 1.5-2 เซนติเมตร ผิวด้านนอกมีเส้นใยสีขาวปกคลุมคล้ายราก มีผนังสองชั้น เมื่อแก่ผนังชั้นนอกจะแตกออกเป็นแฉก 6-12 แฉก ผนังชั้นในบรรจุสปอร์ เมื่ออ่อนสปอร์เป็นสีขาวนวล เมื่ออายุมากสปอร์จะเปลี่ยนเป็นสีเทา และปลิวออกทางรูที่อยู่ตรงกลางผนังชั้นในเมื่อมีน้ำหรือมีแรงมากระทบ ส่วนสปอร์ รูปร่างกลม ผิวเป็นปุ่ม ขนาดประมาณ 8.75-15 ไมโครเมตร รอยพิมพ์สปอร์สีน้ำตาล

ส่วนที่ใช้เป็นยา

สรรพคุณ เห็ดเผาะ :

  • รสเย็นหวาน ชูกำลัง บำรุงร่างกาย เจริญอาหาร แก้ช้ำใน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top