พญาเท้าเอว

ชื่อสมุนไพร : พญาเท้าเอว
ชื่ออื่นๆ :
ขบเขี้ยว, สลักเขี้ยว, พญาท้าวเอว, ว่านพญาเท้าเอวกายสิทธิ์, นางพญาเท้าสะเอว, พญาเท้าสะเอว
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Oxyceros bispinosus (Griff.) Tirveng.
ชื่อวงศ์ : RUBIACEAE

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :

  • ต้นพญาเท้าเอว เป็นไม้เถาเนื้อแข็ง พาดพันไปบนต้นไม้อื่น ตามลำต้นมีหนามแหลมโค้ง พอแก่แล้วหนามจะโค้งหาลำต้นในลักษณะที่หนามไปล็อกลำต้นไว้
    พญาเท้าเอว พญาเท้าเอว
  • ใบพญาท้าวเอว ใบเป็นใบเดี่ยว ออกเรียงตรงข้ามกัน ลักษณะของใบเป็นรูปวงรีแกมขอบขนานหรือรูปขอบขนานแกมรูปใบหอก ปลายใบแหลม โคนใบสอบ ส่วนขอบใบเรียบ
  • ดอกพญาท้าวเอว ออกดอกเป็นช่อตามซอกใบ แต่ละช่อดอกจะมีดอกย่อยหลายดอก กลีบดอกเป็นสีขาว 5 กลีบ มีกลิ่นหอม
  • ผลพญาท้าวเอว ผลเป็นผลสด ออกเป็นพวง ๆ ลักษณะจองผลเป็นรูปทรงกลม

ส่วนที่ใช้เป็นยา : เถา

สรรพคุณ พญาเท้าเอว :

  • เถา รสจืด ฝนกับน้ำมะนาวหรือน้ำซาวข้าวทาแผลแก้พิษแมลงสัตว์กัดต่อย ทาเหงือกฟันแก้ปวดฟัน ถ้าแก้พิษงูใช้ทั้งกินทั้งทา
Scroll to top