มะกาเครือ

ชื่อสมุนไพร : มะกาเครือ
ชื่ออื่นๆ :
หัสคุณผี, สะไอ, สะไอเครือ, หัสอัยเครือ, ไอหน่วย
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Bridelia stipularis (L.) Blume
ชื่อวงศ์ : EUPHORBIACEAE

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :

  • ต้นมะกาเครือ เป็นไม้ต้น สูงได้ถึง 8 เมตร หรือเป็นไม้พุ่มรอเลื้อย
    มะกาเครือ
  • ใบมะกาเครือ เดี่ยว เรียงสลับ รูปรีกว้าง 1.3-11 เซนติเมตร ยาว 3-17 เซนติเมตร โคนใบกลมมน ปลายใบแหลม ขอบใบเรียบหรือหยักมน หลังใบมีขนยาวห่างๆ
  • ดอกมะกาเครือ ออกเป็นช่อกระจุก ตามกิ่งที่ไม่มีใบ สีเขียวอมเหลืองหรือครีม กลีบเลี้ยง 5 กลีบ รูปสามเหลี่ยม ยาว 4-5 มิลลิเมตร กลีบดอก 5 กลีบ โคนเสอบแคบหรือเป็นรูปช้อน ปลายกลม เกสรเพศผู้ 5 อัน ยอดเกสรเพศเมียจักเป็น 2 แฉก
  • ผลมะกาเครือ ทรงรีหรือค่อนข้างกลม สีดำหรือดำอมแดง ยาว 7-12 มิลลิเมตร เมล็ด รูปไข่ สีน้ำตาลแดง ยาว 2-3.5 มิลลิเมตร

ส่วนที่ใช้เป็นยา : ใบ, ผล, เถา, ราก

สรรพคุณ มะกาเครือ :

  • ใบ รสขมเฝื่อน ตำกับเมล็ดเทียนแดง ทาแก้แผลกามโรค
  • ผล  รสขมเฝื่อน ทาแก้พิษต่อแตนต่อย
  • เถา  รสขมเฝื่อนฝาดเย็น ต้มดื่มฟอกโลหิต แก้บิดปวดเบ่ง แก้พยาธิ ขับเสมหะ ขับและฟอกระดู
  • ราก  รสขมเฝื่อน รับประทานแก้อ่อนเพลีย แก้สูญเสียความร้อนจากตัว ขับระดู
Scroll to top