ระย่อมหลวง

ชื่อสมุนไพร : ระย่อมหลวง
ชื่ออื่นๆ :
ขะย่อมหลวง, นางแย้ม, ระย่อม, ย่อมตีนหมา
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Rauvolfia cambodiana Pierre ex Pit.
ชื่อวงศ์ : APOCYNACEAE

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :

  • ต้นระย่อมหลวง เป็นไม้พุ่ม สูง 0.30-1.00 เมตร มีน้ำยางสีขาว
  • ใบระย่อมหลวง เรียว และเรียงรอบข้อๆ ละ 3 ใบ ยาว 12-30 เซนติเมตร กว้าง 3.5-7 เซนติเมตร ตรงปลาย และโคนใบจะเรียวแหลม แผ่นใบบางมีเส้นใบ 10-16 คู่
    ระย่อมหลวง
  • ดอกระย่อมหลวง ออกเป็นช่อใกล้ยอด สีขาว ยาว 5-10 เซนติเมตร ก้านช่อยาว 1-5 เซนติเมตร ก้านดอกยาว 4-6 มิลลิเมตร กลีบดอก 5 กลีบ รูปไข่ปลาายมน ยาว 2 มิลลิเมตร เมื่อดอกยังตูมจะบิดเป็นเกลียว
  • ผลระย่อมหลวง เป็นผลแฝดแต่ไม่ติดกัน มีน้ำหนักมาก รูปไข่หรือรี ตรงหัวและท้ายแหลม กว้าง 5-6 มิลลิเมตร ยาว 8-10 มิลลิเมตร ผลอ่อนสีเขียว

ส่วนที่ใช้เป็นยา : ราก

สรรพคุณ ระย่อมหลวง :

  • ราก รสขม แก้ไข้ ทำให้นอนหลับ เจริญอาหาร

ภาพที่มา : หมอยาข้างบ้าน

Scroll to top