รักทะเล

ชื่อสมุนไพร : รักทะเล
ชื่ออื่นๆ :
โหรา (ตราด), บ่งบง (ภาคใต้), บงบ๊ง (มลายู-ภูเก็ต)
ชื่อสามัญ :  Half Flower, Beach Cabbage, Beach Naupaka, Sea Lettuce
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Scaevola taccada (Gaertn.) Roxb.
ชื่อวงศ์ : GOODENIACEAE

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :

 • ต้นรักทะเล เป็นไม้พุ่ม ที่มีความสูงของต้นประมาณ 2-5 เมตร แตกกิ่งก้านมาก ลำต้นตั้งตรงหรือแผ่ไม่เป็นระเบียบ เปลือกต้นเรียบ ลำต้นมีไส้ไม้ และมียางสีขาวข้น กิ่งอ่อนอวบน้ำเป็นสีเขียว และมีขนนุ่มที่ซอกใบ
 • ใบรักทะเล เป็นใบเดี่ยว ออกตรงข้ามกันแบบสลับหนาแน่นอยู่ที่ปลายกิ่ง ลักษณะของใบเป็นรูปไข่กลับ หรือเป็นรูปช้อนแกมรูปไข่กลับ ปลายใบมนกลม โคนใบเรียวแหลมหรือสอบเป็นรูปลิ่ม ส่วนขอบใบเรียบถึงหยักมนหรือเว้าเป็นคลื่น ๆ และมีจุดสีเหลืองอมเขียวตามขอบ ใบมีขนาดกว้างประมาณ 5-10 เซนติเมตร และยาวประมาณ 12-15 เซนติเมตร แผ่นใบหนากึ่งอวบน้ำ หลังใบเรียบเป็นมันถึงมีขนอ่อนปกคลุม เส้นใบเป็นแบบร่างแหขนนก ส่วนก้านใบมีสั้นมาก และมีกลุ่มขนสีขาวอยู่ตามซอกใบ ใบอ่อนขอบใบจะม้วนลง
 • ดอกรักทะเล ดอกเป็นช่อแบบกระจุก โดยจะออกตามซอกใบ มีดอกย่อยประมาณ 2-3 ดอก ใบประดับมีขนาดเล็ก ลักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยมแคบ ส่วนดอกมีลักษณะตูมโค้ง โก่งลงคล้ายรูปหัวงู ดอกบานจะเป็นรูปปากเปิด กลีบเลี้ยงเชื่อมติดกันเป็นรูประฆัง ส่วนปลายแยกเป็นแฉกขนาดเล็ก 5 แฉก
 • ผลรักทะเล ผลเป็นผลสดแบบมีเนื้อ ลักษณะของผลเป็นรูปทรงกลม ปลายผลมีกลีบเลี้ยงของดอกติดอยู่ ผิวผลเรียบ ผลสดเป็นสีขาวขุ่น เมื่อสุกแล้วจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองอ่อน มีขนาดประมาณ 1-1.5 เซนติเมตร ภายในผลมีเมล็ดแข็งประมาณ 1-2 เมล็ด
  รักทะเล

 

ส่วนที่ใช้เป็นยา : ราก, ใบ, เปลือกจากเนื้อไม้, ดอก, ผล

สรรพคุณ รักทะเล :

 • ราก  แก้พิษจากการกินอาหารทะเลที่มีพิษ แก้เหน็บชา แก้บิด
 • ใบ ช่วยแก้ธาตุพิการ ช่วยย่อย ยาขับปัสสาวะ แก้อาการปวดบวมและแก้ปวดศีรษะ
 • เปลือกจากเนื้อไม้ ยาขับปัสสาวะ
 • ดอก ยาขับปัสสาวะ
 • ผล ช่วยทำให้ประจำเดือนของสตรีมาเป็นปกติ
Scroll to top