ส้มลิง

ชื่อสมุนไพร : ส้มลิง
ชื่ออื่น ๆ
: แตดลิง(ตราด), สีพัน, กะลูแปยาโมะ(มลายู-นราธิวาส)
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Guioa pleuropteris (Blume) Radlk.
ชื่อวงศ์ : SAPINDACEAE

 ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :

 • ต้นส้มลิง เป็นไม้ต้นขนาดเล็กสูง 5-8 เมตร ไม่ผลัดใบ เรือนยอด โปร่ง รูปไข่ มีรากอากาศเป็นกระจุกตามโคนต้น เปลือกเรียบ สีน้ำตาลเข้มอมเทา
  ส้มลิง
 • ใบส้มลิง ใบประกอบแบบขนนก ปลายคู่ เรียงสลับ ใบย่อยเรียงตรงข้าม หรือเยื้องกันเล็กน้อย 2-3 คู่ ใบรูปรี กว้าง 5-6 เซนติเมตร ความยาวของใบ 13-15 เซนติเมตร ปลายใบติ่งแหลมอ่อน โคนใบสอบเรียวสั้น ขอบใบเรียบ การแตกของเส้นใบแบบขนนก ก้านยาว 0.5 มิลลิเมตร
  ส้มลิง
 • ดอกส้มลิง ดอกสีขาวหรือชมพูอ่อน ออกเป็นช่อแบบช่อเชิงลดตามซอกใบ ช่อดอกยาว 5-22 เซนติเมตร กลีบเลี้ยงและกลีบดอกมีอย่างละ 5 กลีบ ดอกบานเต็มที่กว้าง 3-5 มิลลิเมตร
 • ผลส้มลิง ผลสดแบบมีเนื้อหลายเมล็ด ทรงลูกข่างเป็นสันครีบ หรือแฉกบาน 3 แฉก กว้างประมาณ 0.5 เซนติเมตร ยาว 1.5-1.7 เซนติเมตร
  ส้มลิง

ส่วนที่ใช้เป็นยา : ราก

สรรพคุณ ส้มลิง :

 • ราก ต้มน้ำดื่ม แก้ไข้และแก้ปวด และรักษาโรคกระเพาะอาหาร
Scroll to top