เถาวัลย์ด้วน

ชื่อสมุนไพร : เถาวัลย์ด้วน
ชื่ออื่นๆ :
เถาติดต่อ,เถาวัลย์ยอดด้วน, เถาหุด้วน, เอื้องเถา
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cynanchum viminale (L.) Bassi
ชื่อวงศ์ : APOCYNACEAE-ASCLEPIADOIDEAE (ASCLEPIADACEAE)

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :

  • ต้นเถาวัลย์ด้วน เป็นไม้เถาพาดพันตามต้นไม้อื่น เถาใหญ่มักจะบิด เนื้อไม้มีวงสีเข้ม มีน้ำยางขาว
  • ใบเถาวัลย์ด้วน ใบกิ่งก้านรูปทรงกระบอก เรียวยาวหนาสีเขียว เป็นข้อๆ ใบลดรูป
  • ดอกเถาวัลย์ด้วน ดอกช่อ ออกที่ข้อ กลีบดอกสีเหลืองแกมเขียว
  • ผลเถาวัลย์ด้วน  เป็นฝัก เรียวยาว เมล็ดสีน้ำตาล มีขนสีขาว

ส่วนที่ใช้เป็นยา : เถา น้ำยาง

สรรพคุณ เถาวัลย์ด้วน :

  • เถา  รสขมเย็น ดับพิษไข้ร้อน เจริญอาหาร ขับน้ำเหลืองเสีย
  • น้ำยางเถา  รสเย็น ใช้หยอดตา แก้ตาแดง ตาแฉะ ตาฟาง
Scroll to top