โกฐกักกรา

ชื่ออื่นๆ : โกฐกักกรา, Crab’s claw
ชื่อวิทยาศาสตร์ :  Pistacia integerrima
ชื่อวงศ์ : Anacardiaceae

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :

  • เป็นเครื่องยาชนิดหนึ่งที่เป็นส่วนปูด (Gall) ที่ได้มาจากพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Pistacia integerrima (Zebra wood) ที่พบมากทางแถบประเทศปากีสถานและอินเดียตอนเหนือ มีลักษณะกลมกลวง เรียวโค้งหลายรูป บิดเบี้ยวไปมา ปลายและโคนเรียวแหลมคล้ายเขาสัตว์ ผิวสีน้ำตาลแกมเทา

ส่วนที่ใช้เป็นยา : ส่วนปูด (Gall)

สรรพคุณ โกฐกักกรา :

  • รสฝาดจัดออกขม มีฤทธิ์ฝาดสมาน เป็นเครื่องยาที่นำมาใช้เข้าตำรับยาไทยในการรักษาโรคริดสีดวงทวารหนัก ห้ามเลือด สมานบาดแผลอักเสบ และใช้ในตำรับยาอายุรเวทเพื่อรักษาโรคหอบหืด แก้ไข้ แก้ท้องเสียและบรรเทาอาการไอ

ที่มา : ชยันต์ พิเชียรสุนทร และ วิเชียร จีรวงศ์. คู่มือเภสัชกรรมแผนไทยเล่ม 5 คณาเภสัช. พิมพ์ครั้งที่ 2. กทม. อัมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง. 2548. หน้า 92 – 94

Scroll to top