เจตมูลเพลิงขาว
เจตมูลเพลิงแดง

สากเหล็ก

ชื่อสมุนไพร : สากเหล็ก ชื่ออื่นๆ : จ๊าลาน, มะพร้าวนกคุ่ม(เชียงใหม่),  พร้าวนก,...

Scroll to top