ตองแตก

แมงลัก

ชื่อสมุนไพร : แมงลัก ชื่ออื่น ๆ : แมงลัก, มังลัก(ภาคกลาง), กอมก้อขาว(ภาคเหนือ),...

Scroll to top