ส้มเช้า

ชื่ออื่น : ส้มเช้า
ชื่ออื่นๆ :
กะเร, กาลัม, เพราะเพระ, โพะเพะ, ไห่หวัง, ฮ้อบแฮ้บ, และฮวยออง
ชื่อสามัญ :  Angola Pea , Congo Pea
ชื่อวิทยาศาสตร์
 : Euphorbia neriifolia L. (E. ligularia Roxb.)
ชื่อวงศ์ : Euphorbiaceae

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : 

  • ต้นส้มเช้า ไม้พุ่มหรือไม้ยืนต้นขนาดเล็ก สูง 3-5 เมตร กิ่งก้านเป็นเหลี่ยม มีหนามแข็งตามมุม เรียงเป็นแถวตามยาว มีน้ำยางขาว
   ส้มเช้า
  • ใบส้มเช้า เป็นใบเดี่ยว ออกเรียงสลับ ลักษณะของใบเป็นรูปไข่กลับ ปลายใบมนเว้าตื้นๆ โคนใบสอบ ส่วนขอใบเรียบ ใบมีชนาดกว้างประมาณ 4-6 เซนติเมตร และยาวประมาณ 10-15 เซนติเมตร หลังใบและท้องใบเรียบ เนื้อใบหนาอวบน้ำ หูใบเป็นหนาม
   ส้มเช้า
  • ดอกส้มเช้า ดอกเป็นช่อตามกิ่ง เป็นดอกแบบแยกเพศ แต่อยู่ในช่อเดียวกัน ดอกไม่มีกลีบดอก ดอกมีใบประดับที่ดูคล้ายกลีบดอกสีเหลือง มี 5 อัน
  • ผลส้มเช้า เป็นผลสดประกอบไปด้วยผลขนาดเล็ก 3 ผลรวมกัน ไม่มีเนื้อผล

ส่วนที่ใช้เป็นยา : ราก, เปลือกต้น, ใบ, ยาง

สรรพคุณ ส้มเช้า :

 • ราก รสเปรี้ยวเมา เป็นยาฆ่าพยาธิผิวหนัง แก้พิษแมลงสัตว์กัดต่อย
 • เปลือกต้น รสเปรี้ยวเมา ต้มเอาน้ำดื่มเป็นยาระบาย
 • ใบ รสเปรี้ยวเมา ขับโลหิตระดู ฟอกโลหิต ถ่ายคูณเสมหะ โขลกพอกฝีแก้ปวด
 • ยาง รสเปรี้ยวเมา เป็นยาระบายอ่อนๆ แก้จุกเสียด บวม แก้ท้องมาน แก้ม้ามย้อย ขับพยาธิ ขับน้ำย่อย ทำให้อาเจียน

ใบของส้มเช้าจะมีรสเปรี้ยวจัดในตอนเช้าและมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวทำให้ชวนรับประทาน พอช่วงสายความเปรี้ยวจะค่อย ๆ อ่อนลง และจะค่อย ๆ หมดความเปรี้ยวไปในที่สุดในช่วงก่อนเที่ยง หลังจากนั้นใบของส้มเช้าก็จะมีรสเปรี้ยวจัดอีกครั้งเมื่อถึงตอนเช้าของวันรุ่งขึ้นเป็นอย่างนี้เรื่อยไป จึงถูกเรียกชื่อว่าต้น “ส้มเช้า” มาจนถึงปัจจุบัน

Scroll to top