กกธูปฤาษี

ลำต้น ยารักษาโรคทางเดินปัสสาวะ ยาบำบัดโรคบางชนิด ช่วยขับปัสสาวะ ช่วยเพิ่มน้ำนมของสตรีหลังการคลอดบุตร ราก ยาบำบัดโรคบางชนิด ช่วยขับปัสสาวะ

กกลังกา

แหล่งข้อมูลอ้างอิง กกลังกา : วุฒิ วุฒิธรรมเวช. 2540. สารานุกรมสมุนไพร. โอเดียนสโตร์:กรุงเทพมหานคร....

เนระพูสีไทย

ชื่อสมุนไพร : เนระพูสีไทย ชื่ออื่นๆ : ว่านหัวฬา(จันทบุรี), ดีงูหว้า(ภาคเหนือ),...

Scroll to top