ขี้กาขาว

ขี้กาขาว

ชื่อสมุนไพร : ขี้กาขาว
ชื่ออื่น ๆ 
: เถาขี้กา, ขี้กาเถา
ชื่อวิทยาศาสตร์ Trichosanthes cordata Roxb.
ชื่อวงศ์ CUCURBITACEAE

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :

 • ขี้กาขาว เป็นพรรณไม้เถาเลื้อยตามพื้นดิน เถาจะกลมและโตขนาดเท่าก้านไม้ขีดหรือโตกว่าเล็กน้อย ตามข้อของเถาจะมีมือเกาะ
  ขี้กาขาว
 • เถาและใบขี้กาขาว  จะมีขนหนาปกคลุม ดูผิวเผินแล้วจะคล้ายฟักเขียว แต่เถาและใบจะเล็กว่าไม่กลวง
 • ดอกขี้กาขาว จะโตและมีสีขาวล้วน
 • ผลขี้กาขาว มีลักษณะกลมและโต มีผลขนาดเท่าผลมะนาว เมื่อผลสุกจะมีสีแดง
  ขี้กาขาว

ส่วนที่ใช้เป็นยา : เถา, ใบสด, ผล

สรรพคุณ ขี้กาขาว :

 • เถา รสขม ใช้ปรุงเป็นยาบำรุงน้ำดี ลูกถ่ายแรงกว่าเถา บำรุงน้ำดี ล้างเสมหะ ดับพิษเสมหะและโลหิต รักษาตับปอดพิการ ใช้เถาต้มกับน้ำให้เดือดนาน ๆ ใช้เป็นยาฆ่าเลือดไรหิด และเหาได้
 • ใบสด รสขม ใช้ตำสุมกระหม่อมเด็กเวลาเย็น แก้หวัดคัดจมูก รักษาอาการคัดจมูกได้ดี ตำพอกฝี ทาแก้โรคผิวหนังอักเสบ ใช้ปรุงเป็นยา ขี้กาขาวจะใช้นอยกว่าขี้กาแดง
 • ผล รสขมจัด แก้ตับปอดพิการ ถ่ายอุจจาระ ถ่ายเสมหะ ถ่ายพิษตานซาง

แหล่งข้อมูลอ้างอิง :

 1. วุฒิ วุฒิธรรมเวช. 2540. สารานุกรมสมุนไพร. โอเดียนสโตร์:กรุงเทพมหานคร.
 2. วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม. 2539. พจนานุกรม สมุนไพรไทย. พิมพ์ครั้งที่ 4 .ประชุมทองการพิมพ์: กรุงเทพมหานคร.
Scroll to top