เข็มขาว

เข็มขาว

ชื่อสมุนไพร : เข็มขาว
ชื่ออื่น ๆ
: เข็มไม้(ไทย), เข็มพระราม(กรุงเทพ), เข็มปลายสาน(ตานี)
ชื่อสามัญ : Siamese White lxora
ชื่อวิทยาศาสตร์ Ixora ebarbata Craib.
ชื่อวงศ์ RUBIACEAE

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :

  • ต้นเข็มขาว เป็นพรรณไม้พุ่มขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ขึ้นเป็นพุ่มแน่น แตกกิ่งใกล้ผิวดินจำนวนมาก ลำต้นมีความสูงได้ประมาณ 1-3 เมตร เปลือกต้นเป็นสีดำ
  • ใบเข็มขาว เป็นใบเดี่ยว ออกตรงข้ามกันเป็นคู่ ใบมีลักษณะเป็นรูปไข่หรือรูปรีขอบขนาน ปลายใบมน แหลม หรือเรียวแหลม ส่วนขอบใบเรียบ ผิวใบค่อนข้างหนา
  • ดอกเข็มขาว  ออกดอกรวมกันเป็นช่อแบบซี่ร่มขนาดใหญ่แน่นทึบ ก้านดอกยาวกว่าดอกเข็มชนิดอื่นๆ ดอกย่อยเป็นรูปหลอดปลายแยกออกเป็นกลีบ 4-5 กลีบ ดอกเป็นสีขาวและมีกลิ่นหอม
  • ผลเข็มขาว ลักษณะของผลเป็นรูปรี มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 0.8 เซนติเมตร มีเนื้อนุ่ม ผลอ่อนเป็นสีเขียว ผลแก่เป็นสีดำ

ส่วนที่ใช้เป็นยา : ราก

สรรพคุณ เข็มขาว :

  • รากเข็มขาว รสหวาน ใช้ปรุงเป็นยากิน รักษาโรคตา เจริญอาหาร
Scroll to top