การะเกด
เตยหอม

บุนนาค

ชื่ออื่น ๆ : บุนนาค, สารภีดอย(เชียงใหม่), นาคบุตร(ใต้), ประนาคอ(ปัตตานี-มลายู), ก้ำก่อ(ฉาน-แม่ฮ่องสอน),...

มะลิลา

ชื่ออื่น : มะลิ, มะลิลา(ทั่วไป), มะลิซ้อน(ภาคกลาง), มะลิขี้ไก่(เชียงใหม่), มะลิหลวง(แม่ฮ่องสอน),...

สารภี

ชื่อสมุนไพร : สารภี ชื่ออื่นๆ : ทรพี(จันทบุรี), สร้อยพี(ใต้), สารภีแนน(เชียงใหม่)...

Scroll to top