น้อยหน่า

ชื่อสมุนไพร : น้อยหน่า ชื่ออื่นๆ :  หมักเขียบ(ตะวันออกเฉียงเหนือ), ลาหนัง(ปัตตานี), มะนอแน่, มะแน่(เหนือ), หน่อเกล๊ะแซ (เงี้ยว-แม่ฮ่องสอน), มะออจ้า, มะโอจ่า(เงี้ยว-เหนือ), เตียบ(เขมร) ชื่อสามัญ : Sugar Apple,...

Scroll to top