หน้าแรก พืชวัตถุ พืชสมุนไพร-จำพวกหญ้า

พืชสมุนไพร-จำพวกหญ้า

พืชสมุนไพร-จำพวกหญ้า ได้แก่ พรรณไม้ที่เป็นกอ เป็นเถา หรือเป็นต้นก็มี มีทั้งเกิดอยู่บนบก ในน้ำ เกิดขึ้นบนเนินผา กำแพงโบสถ์และบนเจดีย์เก่า ๆ นำมาใช้เป็นอาหารสัตว์ และปรุงเป็นยาได้ ดังต่อไปนี้

กัญชง

0

กัญชา

0

กินกุ้งน้อย

0

เกล็ดปลา

0

ขัดมอน

0

ข้าว

0

ข้าวโพด

0

โคกกะสุน

0

ฆ้องสามย่าน

0

สมุนไพรน่ารู้

กัญชา

ฟ้าทะลายโจร

กระท่อม

ขิง

มะขามป้อม

สมุนไพรยอดฮิต